Výživová tabuľka HE Krmivo pre psov

Hmotnosť psa: Šteňa až dospievajúci pes
(do 7 – 8 mesiacov)
Dospievajúci až dospelý pes
(do 16 mesiacov)
Dospelý pes Gravidné a dojčiace suky
a pracovné psy
Kilogramov: množstvo krmiva od šteňaťa po dospievajúceho psa
každý mesiac znižujte
množstvo krmiva od dospievajúceho po dospelého psa
každý mesiac znižujte
1 → 5 42 → 31 gramov
na kilogram telesnej hmotnosti
31 → 20 gramov
na kilogram telesnej hmotnosti
20 gramov
na kilogram telesnej hmotnosti
Podľa potreby psa:
2 – 4 krát denne
5 → 10 32 → 23 gramov
na kilogram telesnej hmotnosti
23 → 15 gramov
na kilogram telesnej hmotnosti
15 gramov
na kilogram telesnej hmotnosti
10 → 20 26 → 19 gramov
na kilogram telesnej hmotnosti
19 → 12 gramov
na kilogram telesnej hmotnosti
12 gramov
na kilogram telesnej hmotnosti
20 → 30 23 → 17 gramov
na kilogram telesnej hmotnosti
17 → 11 gramov
na kilogram telesnej hmotnosti
11 gramov
na kilogram telesnej hmotnosti
30 → 40 22 → 16 gramov
na kilogram telesnej hmotnosti
16 → 10 gramov
na kilogram telesnej hmotnosti
10 gramov
na kilogram telesnej hmotnosti
40 → 50 15 → 9 gramov
na kilogram telesnej hmotnosti
9 gramov
na kilogram telesnej hmotnosti
50 → 90 8 gramov
na kilogram telesnej hmotnosti
Celkový počet gramov rozdeľte na 4 porcie za deň. Celkový počet gramov rozdeľte na 3 porcie za deň. Celkový počet gramov rozdeľte na 2 porcie za deň.

Vyššie uvedené množstvá vychádzajú z priemerných nutričných požiadaviek psov v pomere k prakticky zmeranej výživovej hodnote krmiva Farm Food HE. Výpočtové príklady:

Malé plemená: šteňa vo veku 5 mesiacov s hmotnosťou 4 kilogramy

Vyhľadajte si v našej výživovej tabuľke pre krmivo Farm Food HE (druhý stĺpec) údaje 42 – 31 gramov na kilogram telesnej hmotnosti. Šteňa, ktoré v súčasnosti patrí do hmotnostnej kategórie 1 až 5 kg, by malo vo veku 6 týždňov začať s množstvom krmiva 42 gramov na kilogram telesnej hmotnosti, pričom toto množstvo sa počas 7 mesiacov pomaly znižuje na 31 gramov na kilogram telesnej hmotnosti. Aké množstvo krmiva môže teraz dostávať šteňa: 42 – 31 = 11 gramov, o ktoré sa počas 7 mesiacov pomaly zníži dávka. 11 gramov vydeľte 7 = 1,6 gramu. Za mesiac odoberiete zo 42 gramov krmiva 1,6 gramu. Vo veku 5 mesiacov platí: 42 gramov – 8 gramov (1,6 gramu x 5 mesiacov) = 34 gramov x 4 kilogramy telesnej hmotnosti = 136 gramov krmiva Farm Food HE na deň, rozdeleného do 4 porcií. Hmotnosť každej porcie krmiva Farm Food HE bude 34 gramov.

Veľké plemená: šteňa vo veku 5 mesiacov s hmotnosťou 15 kilogramov

Vyhľadajte si v našej výživovej tabuľke pre krmivo Farm Food HE (druhý stĺpec) údaje
26 – 19 gramov na kilogram telesnej hmotnosti. Šteňa, ktoré v súčasnosti patrí do hmotnostnej kategórie 10 až 20 kg, by malo vo veku 6 týždňov začať s množstvom krmiva 26 gramov na kilogram telesnej hmotnosti, pričom toto množstvo sa počas 8 mesiacov pomaly znižuje na 19 gramov na kilogram telesnej hmotnosti. Znižovanie množstva krmiva počas 8 mesiacov vychádza zo skutočnosti, že veľké plemená dosiahnu vek dospievajúceho psa pomerne neskôr. Aké množstvo krmiva môže teraz dostávať šteňa: 26 – 19 = 7 gramov, o ktoré sa počas 8 mesiacov pomaly zníži dávka. 7 gramov vydeľte 8 = 0,9 gramu. Za mesiac odoberiete z 26 gramov krmiva 0,9 gramu. Vo veku 5 mesiacov platí: 26 gramov – 4,5 gramu (0,9 gramu x 5 mesiacov) = 21,5 gramu x 15 kilogramov telesnej hmotnosti = 323 gramov krmiva Farm Food HE na deň, rozdeleného do 4 porcií. Hmotnosť každej porcie krmiva Farm Food HE bude 81 gramov.

Dospievajúci pes vo veku 12 mesiacov s hmotnosťou 22 kilogramov

Vyhľadajte si v našej výživovej tabuľke pre krmivo Farm Food HE (tretí stĺpec) údaje 17 – 11 gramov na kilogram telesnej hmotnosti. Množstvo krmiva pre dospievajúceho psa v hmotnostnej kategórii 20 až 30 kilogramov sa začína pri 17 gramoch na kilogram telesnej hmotnosti a do veku 16 mesiacov sa zníži na 11 gramov na kilogram telesnej hmotnosti. Aké množstvo krmiva môže teraz dostávať dospievajúci pes: 17 – 11 = 6 gramov, o ktoré sa počas 8 mesiacov pomaly zníži dávka. 6 gramov vydeľte 8 = 0,75 gramu. Za mesiac odoberiete zo 17 gramov krmiva 0,75 gramu. Vo veku 12 mesiacov platí: 17 gramov – 3 gramy (0,75 gramu x 4 mesiace) = 14 gramov x 22 kilogramov telesnej hmotnosti = 308 gramov krmiva Farm Food HE na deň, rozdeleného do 3 porcií. Hmotnosť každej porcie krmiva Farm Food HE bude približne 103 gramov.

Dospelý pes s hmotnosťou 25 kilogramov

Vyhľadajte si v našej výživovej tabuľke pre krmivo Farm Food HE (štvrtý stĺpec) údaj 11 gramov na kilogram telesnej hmotnosti. Dospelý pes v hmotnostnej kategórii 20 až 30 kilogramov dostane 11 gramov krmiva na kilogram telesnej hmotnosti. Aké množstvo krmiva môže teraz dostávať dospelý pes: Podávajte 11 gramov x 25 kilogramov = 275 gramov krmiva Farm Food HE na deň, rozdeleného do 2 porcií. Hmotnosť každej porcie krmiva Farm Food HE bude 137,5 gramu.

Odporúčaná denná dávka

Nižšie vidíte množstvo krmiva, ktoré odporúčame pre vek a hmotnosť vášho psa na základe 4 kŕmení. Krmivo stačí odmerať odhadom. Avšak neodchyľujte sa od tohto množstva viac ako 25%.

gramov
gramov