Stanovisko Farm Food B.V.

k negatívnym informáciám o surovej koži šíreným
na Facebooku a internete.

Už niekoľko rokov kolujú na Facebooku a rôznych (najmä amerických) internetových stránkach správy o škodlivých výrobných metódach používaných pri výrobe žuvacích pochúťok pre psy, pričom všetky bez rozdielu označujú pojmom surová koža.

Hoci to považujeme predovšetkým za šírenie poplašnej správy (bez skutočného základu), chápeme, že to môže vyvolať obavy u spotrebiteľov, a preto by sme vám chceli poskytnúť niekoľko informácií o kvalite nášho produktu zo surovej kože Farm Food Rawhide.

Na trhu je veľa rôznych žuvacích pochúťok pre psy rôznej kvality, ktoré sa vyrábajú z kože (bežne označované ako surová koža). Mnohé sa vyrábajú z upravenej kože (známej aj ako usňová koža). Spoločnosť Farm Food predáva od roku 1996 iba žuvacie pochúťky pre psy vyrobené z podkožného tkaniva. Pri výrobe našich žuvacích pochúťok pre psy nepoužívame žiadnu usňovú kožu.

Vieme, že v niektorých krajinách sa spracovaním kože na žuvaciu pochúťku pre psy používajú rôzne chemické látky na ochranu kože . Tento druh ochrany je nevyhnutný preto, lebo kože sa často pomerne dlho prepravujú, kým sa dostanú do výrobného závodu. To sa týka prevažne krajín Ďalekého východu. Niektoré chemikálie sa používajú aj na odstránenie srsti z kože.

Farm Food nepoužíva žiadne z týchto chemikálií (čo sú vo väčšine prípadov soli kovov). Dobre si uvedomujeme, aké negatívne účinky môžu mať na zdravie psov. Podkožné tkanivo sa do našich výrobných zariadení dodáva čerstvé, a preto by bolo použitie takýchto chemikálií zbytočné.

Okrem toho je podkožné tkanivo odstránené z usňovej kože ešte pred tým, ako sa k nám dostane, takže podkožné tkanivo nikdy nepríde do styku s druhmi chemikálií, ktoré sa používajú na odstránenie srsti z kože.

Pravidelne naše výrobky testujeme na prítomnosť arzénu, olova, kadmia, ortuti a ďalších látok. Sú to kovy, ktoré sa vo všeobecnosti najčastejšie vyskytujú v soliach kovov používaných na konzerváciu.

Podkožné tkanivo, ktoré používame pri výrobe našich žuvacích pochúťok pre psy, sa skladá z kolagénu a používa sa aj v potravinárskom priemysle na výrobu želatíny. Želatína má široké možnosti použitia vrátane nealkoholických nápojov, sladkostí (gumových cukríkov), polievok, pudingov, ale bežne sa používa aj na obaly kapsúl na lieky. Toto použitie podľa nášho názoru dobre vykresľuje obraz kvality surovej kože, s ktorou pracujeme. Ak je nejaké odvetvie, ktoré dobre reguluje používané zložky, tak je to farmaceutický priemysel!

Článok, ktorý (v súčasnosti) koluje na Facebooku, hovorí o tom, že kože sa bielia chlórom a peroxidom vodíka. V skutočnosti by si bielenie kože peroxidom vodíka vyžadovalo extrémne vysokú koncentráciu (až 10 %). Podkožné tkanivo, ktoré používame pri výrobe našej surovej kože, má prirodzenú smotanovo bielu farbu a nie je bielené. Je však pravda, že používame peroxid vodíka s nízkou koncentráciou (menej ako 3 %) na zahubenie prípadných pozostatkov baktérií. Táto koncentrácia nie je nebezpečná a počas výrobného procesu je zmytá vodou. Počas procesu zmývania sa peroxid vodíka úplne rozloží na vodu (H2O) a kyslík (O2). Aj naše telá samy vytvárajú rovnako nízke koncentrácie peroxidu vodíka.

Podkožné tkanivo si zachováva smotanovo bielu farbu počas celého výrobného procesu. Nepoužívame farbivá na zakrytie nedokonalostí, ako sú škvrny alebo fľaky. Surová koža je prírodný produkt, čo znamená, že niekedy nie je žiarivo biela. Dostanete naozaj to, čo vidíte.

Objavili sa aj správy, že pri výrobe surovej kože sa používa lepidlo. Nikde v našom výrobnom procese nepoužívame lepidlo. Samozrejme, nemôžeme hovoriť za iné výrobky zo surovej kože. Podkožné tkanivo je samolepiace vďaka procesu sušenia a preto, že obsahuje kolagén, takže si po vysušení zachováva tvar. Lepidlo nie je jednoducho potrebné.

Surovú kožu sme v minulosti dovážali z Južnej Ameriky, ale posledných niekoľko rokov máme výrobnú dohodu s tureckým dodávateľom, ktorého pravidelne navštevujeme na zabezpečenie kvality.

Veľa žuvacích pochúťok pre psy pochádza z Ázie (hlavne z Číny, Thajska a Indie). Kvalita žuvacích pochúťok pre psy vyrobených v týchto krajinách má často veľa nedostatkov a výrobný proces je tam ťažké sledovať. To je aj dôvod, prečo sa vyhýbame žuvacím pochúťkam pre psy vyrobeným v týchto krajinách.

Na Facebooku a na internete už niekoľko rokov koluje hlavne jeden článok, ktorý bol pravdepodobne podnetom pre reláciu odvysielanú v rámci holandského spotrebiteľského televízneho programu „Keuringsdienst van Waarde“ v roku 2014. Gerrit de Weerd, riaditeľ a majiteľ spoločnosti Farm Food, sám poskytol užitočný príspevok do programu, keď ho oslovili producenti relácie. Článok, na ktorý sme odkazovali, je v programe jasne zobrazený.

Uvádzame odkaz na program.

http://keuringsdienstvanwaarde.kro.nl/seizoenen/2014/30-132475-02-10-2014

(Rozhovor s Gerritom de Weerdom sa začína v 22 minúte a 5 sekunde.)

Určite si uvedomujete, že kvalita žuvacích pochúťok pre psy, ktoré sú dnes dostupné na trhu, sa môže značne líšiť. Žiaľ, všetky žuvacie pochúťky pre psy v tvare uzlov sa často označujú ako „surová koža“, čo nepovažujeme za správne. Dúfame, že toto vysvetlenie pomôže rozptýliť vaše obavy a bude pôsobiť ako protiváha k „poplašným správam“, ktoré sa šíria na internete. Keby ste mali po prečítaní týchto informácií akékoľvek ďalšie otázky, môžete nás samozrejme kontaktovať. Radi vám pomôžeme. Ak si želáte dostať toto vysvetlenie v digitálnej podobe, dajte nám prosím vedieť. Radi vám dokument pošleme.

V mene tímu Farm Food,

S pozdravom,
Maarten de Weerd, M.Sc.
Manažér kvality a odborník na výživu